Mode, Tips

Funki Models – intervju med Lou Rehnlund

Hej!

Jag har haft en intervju med Lou Rehnlund som är verksamhetsansvarig för Funki Models. Modellagenturen har närmare 490 modeller och alla har någon form av funktionsnedsättning. Det kan var synliga eller osynliga handikapp. Modellerna får uppdrag både till TV och film men också olika modelljobb.

När modellerna går catwalk så kan dem visa kläder både från olika klädkedjor men har också visat kläder av Åsa Stenmark. Alla modellerna som finns med i agenturen sitter inte i rullstol. När modellerna går catwalk så kan det vara på skolor och köpcentra bland annat där det finns mycket publik.

Jag kände när jag pratade med Lou att hon brinner för det hon gör, och tycker det är roligt. Hon anordnar catwalk camp för modellerna. Först när dem kommer dit så är vissa blyga och vågar inte gå på catwalken men efter några dagar så tycker dem det är roligt. Det var en modell som sa till Lou att hon känner sig vacker och att folk ser henne för den hon är och inte hennes handikapp. Modellerna får uppmana sig själva och ingen ska känna sig tvingad att gå. Det tycker Lou är viktigt.

Självkänsla är viktigt och många funktionshindrade har dålig självkänsla. Det är inte funktionshindret som är problemet utan det är omgivningen. Det Lou menar är att omgivningen bestämmer vad han/hon ska göra, och får inte bestämma själva. Det kan vara assistenter/skola/kompisar eller föräldrar som bestämmer vad han/hon ska göra.

Det som Lou vill lära modellerna är att dem själva får bestämma, och ett  exempel kan vara var frukten ska stå på lägret. Det var en av modellerna som tycket att frukten skulle ligga på golvet. Då får den göra det, säger Lou. Det var rätt för den personen. Det är viktigt med självbestämmande och oftast så har man svaret själv inom sig.

Lou avslutar vårt samtal med att hon tycker det är härliga människor med ett gott hjärta. Jag tycker det är ett viktigt arbete som Lou gör.

Kram