Klädkollektion, Livsstil, Mode, Nyhet, Tips

Bidra till en mer tillgänglig värld: delta i vår enkät för rullstolsburna

Uppmaning till Handling: Hjälp oss förbättra vardagen för rullstolsburna

Idag vänder jag mig till er med en begäran om hjälp för en mer tillgänglig värld och mer inkluderande plats för alla. Jag strävar efter att förbättra vardagen för personer som använder rullstol, och för att göra detta behöver jag er hjälp.

Kan ni avsätta några minuter av er tid för att svara på min enkät? Det tar endast 3-5 minuter, men varje svar kommer att vara ovärderligt i att forma och förbättra våra insatser för personer som är rullstolsburna. Er åsikt är avgörande och kan verkligen göra verkliga förändringar.

tillgänglig värld
Enkät: Några frågor om anpassade kläder

Syfte med enkäten

Vi behöver lyfta fram de utmaningar och behov som rullstolsanvändare möter dagligen. Genom att samla in era erfarenheter och synpunkter kan vi tillsammans arbeta mot en mer tillgänglig och inkluderande värld för alla. Denna data kommer jag att lyfts fram i min föreläsning som handlar om inkludering och mode för rullstolsburna. Köpa andliga böcker online danielsongrimpe.se  produkter online 

Jag tackar er från djupet av mitt hjärta för ert engagemang och ert stöd i detta viktiga ärende. Er röst är inte bara viktig, den är avgörande för att vi ska kunna göra verklig skillnad. Som ni vet så har jag inte gett upp hoppet om Wheelwear utan kommer att komma tillbaka, och då är denna undersökning viktig så att jag vet vad ni behöver och saknar på marknaden.

Dela och sprid enkäten för en mer tillgänglig värld

Varje delning, varje inlägg och varje samtal spelar en viktig roll i att öka medvetenheten och driva fram förändringar. Oavsett om det handlar om att stödja en viktig sak, förbättra samhället eller kämpa för rättvisa, så är vårt gemensamma engagemang avgörande.

Så jag uppmanar er: dela, dela och dela igen! Skicka detta meddelande till alla ni känner, sprid det i era sociala mediecirklar och uppmuntra andra att göra detsamma. Varje ny person som engagerar sig förstärker vårt kollektiva budskap och ger oss möjlighet att nå ännu fler människor.

Tillsammans kan vi göra verklig skillnad. Vi kan forma en framtid som är mer inkluderande, rättvis och tillgänglig för alla. Men det kräver att vi alla tar ansvar och agerar. Glöm inte att även ta del i enkäten här. Er åsikt är värdefull och kommer att bidra till att forma framtida åtgärder och beslut.

Tack än en gång för er tid och ert stöd. Det är genom vår gemensamma insats som vi kan göra världen till en bättre och mer tillgänglig plats för alla. Låt oss fortsätta att kämpa tillsammans för det som är rätt!

Tillsammans är vi starka.

Kram