Skip to content

Hon vill öka kunskapen om människor med olika funktionsvariationer

Hej! Jag hade ett intressant samtal häromdagen med Aline Groh där vi pratade om hennes arbete med att öka kunskap om människor med olika funktionsvariationer. Henne vision är ”full delaktighet för alla människor oavsett funktionsförmåga.” När vi pratade så hade vi mycket gemensamt och vill båda sprida kunskap i samhället. – Det finns mycket okunskapContinue reading “Hon vill öka kunskapen om människor med olika funktionsvariationer”