Tips

Det är alltid bra att göra personlighetstester inför ett nytt jobb

Det finns många olika personlighetstester som kan hjälpa människor att förstå mer om sig själva och andra. Personlighetstester är utformade för att identifiera olika aspekter av en persons personlighet inklusive deras styrkor, svagheter och preferenser. Det finns många olika personlighetstyper som kan identifieras genom personlighetstester och varje personlighetstyp har sina egna unika egenskaper och egenskaper. Det är också spännande om rekryteringsföretag gör vissa tester innan de rekryterar rätt person så klart.

En av de mest populära personlighetstesterna är några 5 personlighetstestet. Detta test identifierar fem huvudsakliga personlighetsdrag: öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, vänlighet och neuroticism. Varje personlighetstyp kan placeras på en skala från låg till hög för varje av dessa fem egenskaper. Genom att identifiera en persons personlighetstyp kan man lära sig mer om deras styrkor, svagheter och preferenser, vilket kan vara till hjälp i många olika situationer både personligt och professionellt.

Andra personlighetstester fokuserar på andra aspekter av en persons personlighet såsom deras kognitiva förmågor, värderingar och intressen. Till exempel kan vanliga personlighetstest identifiera en persons preferenser för att hantera information medan vissa kan hjälpa till att identifiera en persons karriärpreferenser. Oavsett vilken typ av personlighetstest man väljer kan det hjälpa till att öka ens självkännedom och förståelse för andra människor.

Grundläggande personlighetsteorier

Det finns flera olika personlighetstester som används för att identifiera olika personlighetstyper. Här beskrivs tre grundläggande personlighetsteorier som används i personlighetstester.

Femfaktormodellen (Big Five)

Femfaktormodellen är en av de mest använda personlighetsteorierna. Den delar upp personligheten i fem huvudsakliga dimensioner: öppenhet, samvetsgrannhet, extrovert, medgörlighet och neuroticism. Öppenhet handlar om kreativitet och fantasi, samvetsgrannhet handlar om självdisciplin och ordning extrovert handlar om social interaktion medgörlighet handlar om samarbete och neuroticism handlar om känslomässig instabilitet.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Myers-Briggs Type Indicator är en personlighetstest som baseras på Carl Jungs teorier om psykologi. Testet delar upp personligheten i 16 olika personlighetstyper beroende på fyra olika dimensioner: extraversion/introversion, sensing/intuition, thinking/feeling och judging/perceiving. Varje personlighetstyp har en unik kombination av dessa dimensioner.

DISC-beteendeprofilering

DISC-beteendeprofilering är en personlighetstest som baseras på fyra olika beteendestilar: dominans, inflytande, stabilitet och eftergivenhet. Testet används för att identifiera hur en person agerar i olika situationer. Varje person har en unik kombination av dessa beteendestilar.

Det finns flera andra personlighetsteorier som används i personlighetstester, men dessa tre är några av de vanligaste och mest välkända.

Personlighetstyper enligt Big Five

Personlighetstyper enligt Big Five är en vanlig metod för att kategorisera personligheter och används ofta i personlighetstester. Big Five-teorin grundar sig på fem huvudsakliga personlighetsdrag eller faktorer, som en person kan ha olika höga nivåer av. Dessa fem faktorer är:

Öppenhet för erfarenhet

Personer som har höga nivåer av öppenhet för erfarenhet är ofta kreativa och fantasifulla. De är öppna för nya idéer och upplevelser och är ofta intresserade av konst, vetenskap och filosofi. De kan också vara impulsiva och lätt distraherade.

Samvetsgrannhet

Personer som har höga nivåer av samvetsgrannhet är ofta organiserade och målinriktade. De är ofta pålitliga och ansvarsfulla och har höga krav på sig själva. De kan dock också vara överkritiska och ha svårt att slappna av.

Extraversion

Personer som har höga nivåer av extraversion är ofta utåtriktade och sociala. De trivs i stora grupper och söker ofta spänning och uppmärksamhet. De kan dock också vara impulsiva och ha svårt att koncentrera sig.

Vänlighet

Personer som har höga nivåer av vänlighet är ofta empatiska och omtänksamma. De trivs i sociala sammanhang och är ofta hjälpsamma och generösa. De kan dock också vara passiva och ha svårt att säga nej.

Neuroticism

Personer som har höga nivåer av neuroticism är ofta känslomässigt instabila och har hög ångestnivå. De kan vara oroade och nedstämda och har ofta svårt att hantera stress. De kan dock också vara mycket kreativa och fantasifulla.

Genom att använda Big Five-teorin kan man få en bredare bild av en persons personlighet och hur den kan påverka deras beteende och relationer med andra. Det är dock viktigt att komma ihåg att personlighet inte är statisk och att en persons personlighet kan förändras över tid.