Neuroförbundet

Här kommer ni direkt till sidan om mitt samarbete med Neuroförbundet.

Här kommer jag att redovisa hur mycket jag kommer att skänker till Neuroförbundet. Om du själv vill skänka en gåva så går det bra via

Postgiro 901007-5
Bankgiro 901-0075
Swish 901 00 75